Enskild väg - Ansökan om bidrag för snöröjning 22/23

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Vem kan ansöka om bidraget?

Följande har rätt att ansöka om bidraget:

  • Samfälligheter som bildats enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL)
  • Gemensamhetsanläggningar som sköts genom antingen samfällighetsförening eller delägarförvaltning.
  • Fastighetsägare med s.k. frivillig överenskommelse er emellan. Ni behöver då bifoga ett intyg. 

Ensam fastighetsägare som inte ingår i något av ovanstående kan inte söka bidrag.

Vilka vägar kan vi få bidrag för?

  • Längden (minst 200 meter) räknas från fastighetsgräns till vägkant där anslutning till allmän väg eller annan väg sker. Om ni har flera korta vägsträckor kan ni lägga ihop dessa.
  • Gång- och cykelbana får räknas med vid ansökan.
  • Vägen (samt gång-/cykelbanan) ska upplåtas för allmänt bruk och får inte stängas av för trafik.

Hur stort bidrag kan vi få?

  • Vägar mellan 200-500 meter kan ni ansöka om ett fast belopp på 1500 kronor per säsong
  • För vägar som är över 500 meter är det möjligt att utöver det fasta beloppet söka om ett bidrag om 3 kronor per meter utöver de första 500.
  • Maximalt bidrag för en säsong är 15 000 kronor

Om ni inte vet sammanlagd vägsträcka kan ni räkna ut det i kartportalen innan ansökan:

https://kartan.stenungsund.se

När ni skriver in sträckan i meter i e-tjänsten så får ni direkt ett beräknat preliminärt belopp.

Vid  stickprov kan vi begära in redovisning för sammanlagd vägsträcka.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa