Fritidshem - Ansökan om plats

LÄS MER

Ansökan om plats i fritidshem

 

Föräldrar som arbetar eller studerar och har barn i åldern 6-13 år erbjuds fritidshem. Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga är endast berättigade till plats i förskoleklass, ej till fritids. Omsorgsformen fritidshem erbjuds då det finns ett omsorgsbehov före och/eller efter skolan.

Fritidshemmen finns på alla grundskolor som har årskurser från förskoleklass och uppåt. Barnen får plats på fritidshem som finns på den egna skolan.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
kommun@stenungsund.se
0303-730000