Bygg - Anmäla kontrollansvarig

LÄS MER

Om vi har bett dig att komplettera ditt bygglovsärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.
 

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
kommun@stenungsund.se
0303730000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se