Grundskola - Ansökan om plats/byte till kommunal skola i Stenungsund

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER


Här kan du som vårdnadshavare ansöka om plats i kommunal grundskola (F-9) för ditt barn.

Ansökan är till för dig som är:

- Vårdnadshavare till barn som är nyinflyttade/skall flytta till/inom Stenungsunds kommun och önskar placering i kommunal grundskola.

- Vårdnadshavare till barn som vill byta från en skola till en annan inom Stenungsunds kommuns skolutbud. 

- Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i annan kommun som önskar plats i kommunal skola i Stenungsund.

 

Enligt skollagen ska eleven placeras i den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Placeringen får dock inte gå ut över annan elevs berättigade krav på placering eller medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Då kan eleven placeras i en annan skola. Stenungsunds kommun garanterar alla sexåringar en plats i en kommunal grundskola.

Observera att ansökan till fristående skolor sker hos respektive skola och inte via denna tjänst.

 

Information om det obligatoriska skolvalet:

Observera att det obligatoriska skolvalet för elever som skall börja årskurs F, 4 samt 7 görs en gång per år. Ansökan sker då via en egen tjänst som är öppen nov-jan. Berörda vårdnadshavare kommer att få information om detta via Unikum. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa