Skolval för läsåret 2021/2022

LÄS MER

Skolval för läsår 2021/2022

Skolval till grundskolor för läsåret 2021/2022 sker mellan den 15 november och den 15 december 2020.

Skolval ska göras av dig som har barn som är folkbokförda i Stenungsunds kommun. Om barnet har flera vårdnadshavare ska alla godkänna ansökan i e-tjänsten för att ansökan ska vara giltig.

Skolvalet omfattar barn som ska börja:

  • förskoleklass
  • årskurs 7 (innefattar även de elever som idag går årskurs 6 på Kristinedalskolan och Stora Högaskolan)
  • elever från Ucklumskolan som ska börja årskurs 4.

Frågor om e-tjänsten

Jeanette Johansson
jeanette.johansson@stenungsund.se
0303-73 26 43

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se