Livsmedel - Räkna ut ungefärlig årskostnad för kontroll

LÄS MER

Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgift din livsmedelsverksamhet kommer att få

Denna digitala tjänst bedömer vilken riskklass din verksamhet kommer att tillhöra. Riskklassningen utgör grunden för att bedöma vilket kontrollbehov din verksamhet har och därmed också din årliga kontrollavgift.

Observera att beräkningen i den här e-tjänsten bara kan ange din årliga avgift på ett ungefär. Den exakta och korrekta avgiften får du efter vår första kontroll av din verksamhet.

I den årliga avgiften ingår förarbete för att kunna genomföra en kontroll, kontroll på plats, efterarbete samt registerhållning och fakturahantering.

Alla nya verksamheter placeras i erfarenhetsklass B.

Den kontrolltid verksamheten får, beror på vilka risker och vilken hantering du har. Din årliga avgift beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med en timavgift enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Norrköping. Timavgiften är för närvarande 1025 kronor.

 

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
kommun@stenungsund.se
0303-730000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa