Grundskola ÅK 7-9 - Beställ lunch för avhämtning vid distansundervisning, vecka 10

LÄS MER

Beställning av lunch

Elever i årskurs 7-9 som studerar på distans har möjlighet att hämta lunch. 

  • Lunchen kan hämtas dagligen mellan klockan 10.30-13.00 på valfri grundskola i kommunen med undantag för Kopperskolan
  • Beställningen för vecka 10 är öppen till fredag 5 mars 13.00
  • Lunchen som hämtas följer inte den ordinarie matsedeln
  • Lunchen serveras kall för att värmas upp hemma

För de elever som har undervisning i skolan serveras lunch som vanligt.

Kontakt

Om du har specifika frågor om skolmaten och beställningarna så kan du kontakta:

 Maria Höghäll, enhetschef Servicefunktionen Måltid

 Maria.hoghall@stenungsund.se

 Björn Maderner, enhetschef Servicefunktionen Måltid

 Bjorn.maderner@stenungsund.se 

Frågor om e-tjänsten

Maria Höghäll
maria.hoghall@stenungsund.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa