Nösnäsgymnasiet - Ansökan om specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan vårdnadshavare/myndig elev ansöka om specialkost på Nösnäsgymnasiet.

Information om specialkost 

För specialkost av medicinska skäl krävs utlåtande från läkare, sjuksköterska eller dietist.

Ansökan tillsammans med utlåtande ska lämnas in årligen eller vid förändringar.

Har ingen förändring skett kan ett tidigare utlåtande bifogas till ansökan.

Vi behöver få in din ansökan och eventuellt utlåtande i god tid inför höstterminen för att vi ska kunna tillhandahålla specialkosten

 

När ansökan skickats in kommer vi att granska den och meddela om den blivit godkänd via Mina Sidor. 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Anna Ljungqvist
anna.ljungqvist@stenungsund.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa