God man, förvaltare, förmyndare - Uttag från överförmyndarspärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om att ta ut pengar från konto som är spärrat. 

Vi handlägger ansökningar för huvudman som är bosatt i Stenungsunds-, Tjörns-, Orust-, eller Lilla Edets kommun. 

När du ansöker om att få ta ut pengar från huvudmannens eller omyndigs spärrade konto tänk på att vara ute i god tid. Handläggning av ärendet påbörjas inom en vecka.

För beslut om uttagstillstånd krävs bland annat att ett kvitto på ett tidigare tillstånd har lämnats in (om detta inte gjorts kan det bifogas digitalt med denna ansökan). En offert eller annat underlag för uttaget bör också bifogas.

Huvudregeln är att huvudmannen ska samtycka till alla uttag som görs från spärrat konto. Undantaget är om uttaget gäller levnadsomkostnader. Gäller det större uttag och huvudmannen enligt läkarintyg förstår vad saken gäller så ska huvudmannens samtycke bifogas ansökan. Samtycket kan ges genom huvudmannens BankID eller genom att bifoga en fil.

Om uttaget är från omyndigs spärrade konto

När överförmyndaren beslutar om att samtycka till uttag från spärrat konto tas hänsyn till att omyndigs medel ska används för den omyndiges uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Om syftet med uttag är att köpa något som normalt faller inom föräldrarnas försörjningsplikt, utreder  överförmyndaren föräldrarnas ekonomiska ställning (tillgångar, skulder, inkomster). Motivera därför tydligt varför uttaget behöver göras.

När pengar förs över mellan spärrade konton krävs inte överförmyndarens samtycke. 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa