Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (16)

  • Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i grundskolan.

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i grundskolan.

  • Fritidshem/Förskola - Räkna ut avgift

   Här kan du räkna ut din avgift för placering på förskola/fritidshem.

   Här kan du räkna ut din avgift för placering på förskola/fritidshem.

  • Fritidshem/Förskola - Säg upp plats

   Här kan du som har ett barn placerat på en kommunal förskola/fritidshem säga upp placeringen

   Här kan du som har ett barn placerat på en kommunal förskola/fritidshem säga upp placeringen

  • Grundskola - Ansökan om skolskjuts

   Här kan du ansöka om skolskjuts för elev i grundskolan. Ansökan skall vara inne senast 1 april för kommande läsår.

   Här kan du ansöka om skolskjuts för elev i grundskolan. Ansökan skall vara inne senast 1 april för kommande läsår.

  • Grundskola - Skola24

   Här hittar du webbtjänsten Skola24 för dig som är vårdnadshavare för elev i grundskolan.

    

   Här hittar du webbtjänsten Skola24 för dig som är vårdnadshavare för elev i grundskolan.

    

  • Grundskola - Söka plats eller meddela byte av skola

   Här kan du söka plats i skola för innevarande läsår, eller meddela byte till skola i annan kommun/fristående skola.

   Här kan du söka plats i skola för innevarande läsår, eller meddela byte till skola i annan kommun/fristående skola.

  • Grundskola - Unikum

   Unikum är ett digitalt verktyg för dokumentation, information, betyg och uppföljning som används i förskola och grundskola.

   Unikum är ett digitalt verktyg för dokumentation, information, betyg och uppföljning som används i förskola och grundskola.

  • Grundskola- Lån av dator

   Denna tjänst används av dig som vårdnadshavare till elev i grundskolan som ska låna en dator under studietiden.

   Denna tjänst används av dig som vårdnadshavare till elev i grundskolan som ska låna en dator under studietiden.

  • Uppsägning av modersmålsundervisning i grundskolan

   Här kan du säga upp din modersmålsundervisning.

   Här kan du säga upp din modersmålsundervisning.

  • Utbildning - Klagomål & synpunkter

   Här kan du som är vårdnadshavare eller elev skicka in dina klagomål eller synpunkter.

   Här kan du som är vårdnadshavare eller elev skicka in dina klagomål eller synpunkter.

  Bygga, bo och miljö (23)

  • Anmälan om förpackningsinsamling för Samlokaliserade verksamheter

   Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt förpackningsavfall? Då ska du anmäla detta (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostanden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen redovisar till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning. Som verksamhetsutövare kan du dock välja att köpa in tjänsten från en privat entreprenör.

   Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

   Önskar verksamheten dela avfallsbehållare för förpackningsavfall, måste du ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet innan du anmäler en samlokaliserad verksamhet.

   Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt förpackningsavfall? Då ska du anmäla detta (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostanden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen redovisar till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning. Som verksamhetsutövare kan du dock välja att köpa in tjänsten från en privat entreprenör.

   Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

   Önskar verksamheten dela avfallsbehållare för förpackningsavfall, måste du ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet innan du anmäler en samlokaliserad verksamhet.

   Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt förpackningsavfall? Då ska du anmäla detta (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostanden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen redovisar till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning. Som verksamhetsutövare kan du dock välja att köpa in tjänsten från en privat entreprenör.

   Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

   Önskar verksamheten dela avfallsbehållare för förpackningsavfall, måste du ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet innan du anmäler en samlokaliserad verksamhet.

   Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt förpackningsavfall? Då ska du anmäla detta (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostanden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen redovisar till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning. Som verksamhetsutövare kan du dock välja att köpa in tjänsten från en privat entreprenör.

   Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

   Önskar verksamheten dela avfallsbehållare för förpackningsavfall, måste du ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet innan du anmäler en samlokaliserad verksamhet.

  • Ansökan om nyttjande av kommunal allmän plats

   Här kan du skicka in din anmälan om nyttjande av kommunal allmän plats.

   Här kan du skicka in din anmälan om nyttjande av kommunal allmän plats.

  • Ansökan om planbesked

   Här kan du ansöka om planbesked.

   Här kan du ansöka om planbesked.

  • Avfall - Hemkompostering av matavfall

   Här ansöker du om att kompostera ditt matavfall

   Här ansöker du om att kompostera ditt matavfall

  • Beställning av adress

   Beställning av adressnummer.

   Beställning av adressnummer.

  • Beställning av mätning

   Beställning av mätning av mätningsingenjörer.

   Beställning av mätning av mätningsingenjörer.

  • Bygg - Ansöka om slutbesked

   Innan du får börja använda en nybyggnation behöver du ett slutbesked. Här kan du meddela att ett byggprojekt är avslutat.

   Innan du får börja använda en nybyggnation behöver du ett slutbesked. Här kan du meddela att ett byggprojekt är avslutat.

  • Bygg - Handlingar inför tekniskt samråd

   Om din byggnadsinspektör bett dig komplettera inför det tekniska samrådet kan du göra det här.

   Om din byggnadsinspektör bett dig komplettera inför det tekniska samrådet kan du göra det här.

  • Bygg - Komplettera ditt ärende

   Här kan du som har ett bygglovsärende skicka in dina kompletteringar

   Här kan du som har ett bygglovsärende skicka in dina kompletteringar

  • Bygg - Lägg till intressent till ditt byggärende

   Om du ska komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du göra det här.
   Du kan även lägga till ny intressent till ditt ärende.

   Om du ska komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du göra det här.
   Du kan även lägga till ny intressent till ditt ärende.

  • Bygg - Söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du söka bygglov och andra lov, samt förhandsbesked och andra anmälningspliktiga åtgärder.

   Här kan du söka bygglov och andra lov, samt förhandsbesked och andra anmälningspliktiga åtgärder.

  • Bygg - Ta del av beslut som granne/sakägare

   Här kan du som granne/sakägare ta del av ett beslut rörande din grannes bygglov.

   Här kan du som granne/sakägare ta del av ett beslut rörande din grannes bygglov.

  • Inlämning av uppgifter om insamling av förpackningsavfall i flerfamiljshus

   Här kan du som är fastighetsägare lämna in uppgifter om insamling av förpackningsavfall i flerfamiljshus.

   Här kan du som är fastighetsägare lämna in uppgifter om insamling av förpackningsavfall i flerfamiljshus.

  • Inrapportering av lägenhetsnummer

   Kommunen registrerar lägenhetsnummer, men fastighetsägaren ansvarar för att rapportera in riktiga uppgifter till kommunen.

   Kommunen registrerar lägenhetsnummer, men fastighetsägaren ansvarar för att rapportera in riktiga uppgifter till kommunen.

  • Karta - Beställ primärkarta

   Beställning av primärkarta.

   Beställning av primärkarta.

  • Vatten & Avlopp - Anslutning till kommunalt VA

   Med den här tjänsten kan du skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet.

   Med den här tjänsten kan du skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet.

  • Öppningsanmälan vid gräv- och schaktarbete / Trafikanordningsplan

   Här kan du som är entreprenör göra en anmälan om gräv- och schaktarbete samt lämna in en trafikanordningsplan.

   Här kan du som är entreprenör göra en anmälan om gräv- och schaktarbete samt lämna in en trafikanordningsplan.

  Kommun och politik (8)

  Kultur och fritid (22)

  Näringsliv och arbete (6)

  Nösnäsgymnasiet (10)

  • Nösnäsgymnasiet - Ansökan om prövning

   Prövning av gymnasiekurs

   Här kan du som önskar betyg i gymnasieskolans kurser anmäla dig till prövning.
   Nösnäsgymnasiet erbjuder två prövningsperioder per år.

   Prövning av gymnasiekurs

   Här kan du som önskar betyg i gymnasieskolans kurser anmäla dig till prövning.
   Nösnäsgymnasiet erbjuder två prövningsperioder per år.
  • Nösnäsgymnasiet - Avtal för lån av dator samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare

   För att eleven ska kunna låna en dator under sin studietid behöver vårdnadshavare eller myndig elev signera detta avtal.

   För att eleven ska kunna låna en dator under sin studietid behöver vårdnadshavare eller myndig elev signera detta avtal.

  • Nösnäsgymnasiet - Beställning av Elev-ID

   Här kan du som elev på Nösnäsgymnasiet eller vårdnadshavare , beställa nytt elev-ID om det befintliga är borttappat, trasigt eller icke-fungerande.

   Här kan du som elev på Nösnäsgymnasiet eller vårdnadshavare , beställa nytt elev-ID om det befintliga är borttappat, trasigt eller icke-fungerande.

  • Nösnäsgymnasiet - Beställning låsbyte, elevskåp

   Här kan du som elev på Nösnäsgymnasiet eller vårdnadshavare , beställa skåpsnycklar eller låsbyte på ditt elevskåp.

   Här kan du som elev på Nösnäsgymnasiet eller vårdnadshavare , beställa skåpsnycklar eller låsbyte på ditt elevskåp.

  Omsorg och stöd (11)

  Vuxenutbildning (1)

  Övriga e-tjänster (1)