Bygg - Lämna svar vid hörande av grannar/sakägare

LÄS MER

Via denna länk kan du som granne/sakägare lämna ditt svar digitalt.
 

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
bygga@stenungsund.se
0303-730000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se