Borgerlig vigsel - Anmälan

LÄS MER

Borgerlig vigsel

Här skickar ni in er anmälan om borgerlig vigsel, samt betalar avgiften om 500 kr

Betalningen görs i slutet av anmälan och du kan betala med kort eller swish.

Förnya löften

Denna tjänst gäller inte vid förnyade äktenskapslöften.
Om ni önskar förnya era äktenskapslöften kan ni kontakta våra vigselförrättare och komma överens om tid, plats och arvode för detta.

Vigselförrättare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa