Stenungsunds Konsthall - Ansökan

LÄS MER

Stenungsunds Konsthall

Stenungsunds Konsthall upplåts till yrkesverksamma konstnärer med utbildning från konsthögskola eller motsvarande. Den visar framförallt regionala, men i viss mån även nationella och internationella konstnärer. Det kan även förekomma andra typer av utställningar som belyser aktuella och angelägna ämnen. Sammantaget ska utställningarna innehålla bredd och variation i uttrycksform och konstnärlig teknik samt ha en öppenhet mot nyskapande. Konsthallen ska arbeta med utställningarna ur ett barnperspektiv och ha en pedagogisk tanke och ett program kopplat till varje utställning. 

Stöd 

Utställare som erhållit utställningsperiod i Stenungsunds Konsthall beviljas följande stöd: 
 
1. Pressinformation och en vernissageannons

 2. Produktion och kopiering av affischer. Affischer produceras enligt Kulturhuset Fregattens grafiska profil 

3. Transport- och resekostnader enligt överenskommelse

4. Produktion, kopiering och utsändning av vernissagekort i samråd med Kulturenheten

5. Försäkring under tiden konstverket är i konsthallen (ej under transporten till och från konsthallen) 

6. Kommunen tar vanligtvis en omsättningsbaserad hyra om 30 % vid försäljning av konst vid utställningarna, och sköter försäljningsprocessen

7. Vernissage

8. Utställningsersättning

 

Ansökan

Ansökan skall innehålla:

  • Dina kontaktuppgifter
  • Ditt CV med information om studier,  tidigare/aktuella utställningar samt ev. stipendier.
  • Referensbilder som är beskrivande för din produktion
  • Din utställningsidé

 

Vi har tyvärr inte möjlighet att ge personliga omdömen eller kommentarer till konstnärer som inte antas till utställning.

Kulturenheten förbehåller sig rätten att göra urvalet. 
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Utställningsidé
  • CV
  • Referensbilder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa