Lämna klagomål eller synpunkter på god man, förvaltare eller förordnad förmyndare

LÄS MER

Om du vill framföra klagomål eller synpunkter på hur en god man, förvaltare eller förmyndare utför sitt uppdrag så kan du göra det via denna tjänst.

Om du har klagomål eller synpunkter gällande överförmyndaren så ska du vända dig till Länsstyrelsen.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
overformyndaren@stenungsund.se
0303730000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa