Grundskola - Ansökan om specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan vårdnadshavare, god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare ansöka om specialkost för elev i grundskolan (Förskoleklass - ÅK9). Specialkost serveras till elever som av medicinska skäl (t.ex. allergier) eller etiska/kulturella skäl har behov av annan kost.

Information om ansökan

För att vi ska kunna tillhandahålla specialkost är det viktigt att vi får in ansökan i god tid inför höstterminen. Ansökan om specialkost skickas därefter in inför varje nytt läsår. När ansökan skickats in kommer vi att granska den och meddela om den blivit godkänd via Mina Sidor. 

Vid behov av specialkost av medicinska skäl (främst allergier) behöver vi ett utlåtande, utdrag ur journal eller motsvarande från läkare, sjuksköterska eller dietist. Ett utlåtande är kostnadsfritt till skillnad från ett läkarintyg. Utlåtandet bifogas med ansökan. Har inga förändringar i behovet av specialkost skett kan samma utlåtande som tidigare skickats in användas igen och bifogas med ansökan som ska skickas in årligen.

Många vårdcentraler är anslutna till 1177 där du själv kan komma åt ditt barns journalanteckningar. Observera att dessa inte finns tillgängliga i 1177 under åren barnet är 13-16 år. Har du ingen annan form av utlåtande eller intyg behöver du då kontakta din vårdcentral för utdrag ur journal.

Avseende laktos behöver vi se att du varit i kontakt med vårdcentral/BVC angående symtomen. Ett utdrag ur journalanteckning är ett godkänt utlåtande. 

Om eleven är under utredning tillhandahåller vi den ansökta specialkosten under perioden för utredning. Du behöver bifoga ett utlåtande om att barnet är under utredning. När utredningen är genomförd skickas ett nytt utlåtande in i befintligt ärende.

Skyddade personuppgifter

Har någon i familjen skyddade personuppgifter hänvisar vi dig till att ta kontakt med rektor på aktuell skola för att ta del av rutin för hur du ansöker om specialkost.

Bank-ID saknas

För att kunna ansöka om specialkost via Mina Sidor krävs Bank-ID.  Vänligen maila oss på kommun@stenungsund.se för att ta del av rutinen för hur du ansöker.

Ändring i behovet av specialkost

Om behovet förändras behöver du skicka in en ny ansökan. Det går inte att göra ändringar eller kompletteringar i ett godkänt ärende.

Behovet av specialkost har upphört

Om behovet av specialkost upphör, vänligen meddela oss detta via meddelandefunktionen i ärendet.

Behöver du hjälp?

Vid eventuella frågor angående specialkost, vänligen kontakta oss via mail. Önskar du bli uppringd, vänligen maila oss dina kontaktuppgifter så ringer vi dig.

Tillagningskök grundskola (Kopper, Ekenäs, Spekeröd, Kristinedal och Hallerna): marie.rindestrand@stenungsund.se
Mottagningskök grundskola (Stora Höga, Jörlanda, Stenungsskolan och Ucklum): anna.ljungqvist@stenungsund.se

Behöver du hjälp att fylla i ansökan, vänligen kontakta Medborgarservice på 0303-73 00 00. De kan även hjälpa dig att fylla i ansökan på plats vid behov. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa