Avfall och VA - Ägarbyte / Flyttanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

• Fyll i E-tjänsten i samråd med den nya fastighetsägaren. Det är viktigt att båda intygar att uppgifterna är korrekta genom att signera E-tjänsten.

• Avläsning av vattenmätaren bör ske i samband med överlämnandet.

• Om du inte anmäler ägarbytet kvarstår den tidigare fastighetsägarens avgiftsskyldighet till kommunen. När ägarbytet inkommit regleras betalningen eftersom nya ägaren är betalningsskyldig i egenskap av fastighetsägare från och med ägarbytesdatum.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa