Ansökan om hemtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du beviljas hemtjänst. Vad du får hjälp med beror på vad just du behöver och vilken hjälp du kan få av andra i din omgivning. Stödet från hemtjänsten ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. 

Exempel på vad du kan få hjälp med

  • Personlig omvårdnad som dusch och på- och avklädning.
  • Serviceinsatser som städ, tvätt och inköp.
  • Trygghetslarm.
  • Promenader, ledsagning, samt deltagande i sociala gemenskap inom dagverksamheten. 
  • Avlösning för anhörig.

Läs mer om hemtjänst på kommunens hemsida:

Om hemtjänst

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa