Bygg - Lägg till intressent till ditt byggärende

LÄS MER

Om du ska komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du göra det här.
Du kan även lägga till ny intressent till ditt ärende.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
kommun@stenungsund.se
0303730000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se