Barn o ungdomsförening - Ansök och redovisa särskild föreningsinsats 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Målgrupp för ansökan

Bidragsberättigad barn och ungdomsförening. Ansökan kan med fördel göras i samverkan mellan flera föreningar eller samordnas med kommunala insatser.

Om stödet

Bidraget syftar till att stimulera och utveckla föreningarnas verksamhet och kan sökas för särskilda projekt, nya verksamheter, försöksverksamheter och liknande.

Ansökan inlämnas i god tid före planerad aktivitet och ska innehålla utförlig redogörelse beträffande syfte/ målsättning, projektplan och ekonomi.

Ansökningar kan inlämnas under hela året och beviljas efter särskild prövning.

Redovisning

Senast två månader efter det att projektet slutförts ska utvärdering och ekonomisk redovisning lämnas in till Kultur och Fritid.

I de fall den särskilda föreningsinsatsen har deltagare ska närvaro fördelat på ålder och kön redovisas. Redovisningen görs i samma ärende som ansökan. 

Fullständiga villkor

Fullständiga villkor bidrag för särskilda föreningsinsatser

Frågor om e-tjänsten

Mia Marie Johansson, Föreningsutvecklare
forening@stenungsund.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa