Studieförbund - Ansökan om bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna tjänst ansöker studieförbund om årligt bidrag. 

I ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Årsmötesprotokoll
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Verksamhetsberättelse
  • Revisionsrapport
  • Kommunsammandrag för Stenungsunds kommun

I ansökan anger du uppgifter för att skapa konto i kommunens offentliga föreningsregister. Du kommer att få en aktiveringslänk till den mejl du anger så snart som möjligt. Efter att du har aktiverat konto kan ni uppdatera studieförbundets kontaktuppgifter i tjänsten och lägga till fler administratörer vid behov. 

 

Frågor om e-tjänsten

Britta Netterfors
britta.netterfors@stenungsund.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa