Skadeanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skadestånd

Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada och Stenungsunds kommun antingen är:

Fastighetsägare (äger aktuell mark eller byggnad)

Ansvarig väghållare (svarar för väg, gata eller gångbanans skötsel)

Ansvarig för verksamheten (driver till exempel skolverksamheten)

 

I första hand bör du nyttja dina egna försäkringar innan du riktar krav mot kommunen för den uppkomna skadan. Du kan göra en skadeanmälan och begära skadestånd hos oss om du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel.  Det är ditt egna ansvar att påvisa att kommunen är ansvariga för skadan. Bilder på skadan, kvitton, beskrivning av händelsen, skadedatum och andra handlingar kan du behöva skicka in vid skadeanmälan.

 

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör vi, och i vissa fall vårt försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om vi anser oss vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

 

Bifoga gärna kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se). 
Du kan också välja att fylla i uppgifterna om ditt företag manuellt. 
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa