Ansökan om nyttjande av kommunal allmän plats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in din anmälan om nyttjande av kommunal allmän plats.

Kommunen bedömer ansökan utifrån många olika aspekter som exempelvis förutsättningar och gällande detaljplan för platsen samt gällande lagar och regler. Det kan handla om lokala ordningsföreskrifter som tar hänsyn till:

  • trafik
  • markanvändning
  • stadsbild
  • framkomlighet
  • samt skötseln av den allmänna platsen och miljön.

Frågor om e-tjänsten

Exploatering
markexp@stenungsund.se
0303730000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa