Grundskola - Anmälan om byte till skola i annan kommun/fristående skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäla byte av skola

Denna digitala tjänst används för att anmäla att eleven byter till fristående skola eller en skola i  en annan kommun.

Vårdnadshavare behöver anmäla byte av skola om barnet:

- Är folkbokförd i Stenungsunds kommun och har fått plats i en fristående skola

- Är folkbokförd i Stenungsunds kommun men väljer att gå i skolan i en annan kommun (t.ex. vid dubbelt boende)

-Ska flytta från kommunen 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa