Öppningsanmälan vid gräv- och schaktarbete / Trafikanordningsplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är entreprenör göra en anmälan om gräv- och schaktarbete samt lämna in en trafikanordningsplan.

Skicka in din anmälan senast tre veckor innan påbörjat arbete.

 

Information om taxa

Kommunen tar ut en taxa för att granska öppningsanmälan samt trafikanordningsplaner. Vi kan också ta ut en avgift om den mark som nyttjats inte återställs. Kommunen har även möjlighet att ta ut påföljdsavgifter om den sökande inte följer framtagna villkor, till exempel om trafikanordningsplanen inte följs eller om träd skadas i samband med arbetet.

Du kan läsa mer om den fastställda taxan här:

Avgifter och taxor - Upplåtelse av offentlig och allmän plats samt grävning och trafikanordningsplaner

 

Tillstånd att gräva i kommunens mark

För att få tillstånd att gräva i kommunens mark krävs en godkänd öppningsanmälan. Grävning kan till exempel ske för att lägga ned nya ledningar eller underhålla befintliga ledningar.

 

Trafikanordningsplan

När du ska utföra arbete på eller vid väg som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik måste det finnas en trafikanordningsplan. Syftet är att det ska vara framkomligt och trafiksäkert vid arbetsområdet. Planen ska visa hur olika trafikantgrupper kan ta sig förbi.

Planen ska innehålla ritning över hur vägmärken och avstängningsanordningar kommer vara placerade.

I exempelsamlingen TA-KOM finns exempel på ritningar. Dem kan du använda. Det går även bra att göra en egen ritning.

Vid arbete i Stenungsunds kommun ska SKR´s handbok "Gatuarbete i tätort" följas. Den kan ni ladda ned via länken: Gatuarbete i tätort | SKR

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
gata@stenungsund.se
0303730000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa