Miljö - Följ och komplettera dina miljöärenden

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du göra följande;

  • Komplettera ett pågående miljöärende
  • Skicka ett meddelande till din handläggare
  • Ta del av handlingar/beslut i dina miljöärende
  • Överklaga ett beslut du fått i dina miljöärende