Miljö - Ansökan om Enskilt avlopp

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om enskilt avlopp.

E-tjänsten behandlar följande;

  • Ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett (WC) + bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)
  • Ansökan om tillstånd för inrättande av sluten tank för vattentoalett (WC)
  • Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning för bad-, disk, och tvättvatten (BDT) inom område med tillståndsplikt
  • Anmälan om inrättande av avloppsanläggning för bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)
  • Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning