Intresseanmälan idéburet offentligt partnerskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till ansökan bifogas följande handlingar och information:
•    Stadgar 
•    Årsmötesprotokoll 
•    Verksamhetsberättelse 
•    Ekonomisk berättelse med bokslut 
•    Revisionsberättelse 
•    Verksamhetsplan och styrelseförteckning

Du kan läsa mer om vad idéburet offentligt partnerskap (IOP) innebär på hemsidan:

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa