Grundskola - Söka plats eller meddela byte av skola

LÄS MER

Här kan du söka plats i skola för innevarande läsår, eller meddela byte till skola i annan kommun/fristående skola.

Här kan du;

- Ansöka om plats i skola innevarande läsår, t.ex. vid inflytt

- Ansöka om byte av skola inom kommunen

- Meddela byte till fristående skola eller skola i en annan kommun

Frågor om e-tjänsten

Jeanette Johansson
jeanette.johansson@stenungsund.se
0303-73 26 43

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se