Livsmedel - Anmäla ny eller ändring/avslut av befintlig livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Här anmäler du att ett företag ska starta en livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet. I e-tjänsten kan du lämna uppgifter som kommunen behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroll.