Miljö - Företagsrapportering: Köldmedierapporter, skrotningsintyg, konvertering, installation

LÄS MER

Här kan du digitalt lämna in din årsrapport för köldmedia för rapporteringsskyldiga köldmedieanläggningar. Observera att rapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars kalenderåret efter genomförda kontroller. Om den 31 mars infaller på en helgdag är det första helgfria vardag som är sista datum för inlämning.