Vatten & Avlopp - Anslutning till kommunalt VA

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här tjänsten kan du fylla i och skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet. Tjänsten gäller såväl vatten som spill- och dagvatten. Du ska också skicka in en ansökan om du vill bygga ut din befintliga anslutning, eller om du vill ansöka om tillfälligt byggvatten.

När vi har granskat din ansökan, återkommer vi till dig med mer information om vad som gäller för anslutning av just din fastighet. Du får återkoppling från oss inom cirka 5-8 arbetsdagar.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa