Förtroendevald - Anmälan om förlorad arbetsinkomst och begäran om reseersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Reseersättning

Reseersättning utgår i samband med sammanträde eller förrättning om avståndet mellan bostaden och sammanträdesplatsen överstiger 5 kilometer.

Förlorad arbetsinkomst 

Du som är förtroendevald i Stenungsunds kommun har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst i de fall sammanträden infaller under din arbetstid. Du får endast ersättning för de timmar av sammanträdet som skulle varit arbetstid.

I ansökan uppger du information om mötet, ditt arbete samt lämnar ett intyg från din arbetsgivare.

Intyg från arbetsgivare

Intyget kan lämnas genom att arbetsgivaren signerar med sitt BankID, eller genom att bifoga en fil i ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa