Grundskola - Unikum

LÄS MER

Grundskolan - elevens individuella utveckling

I grundskolan dokumenterar vi elevens individuella utvecklingsplan (IUP) digitalt i Unikum, som förtydligar elevens utveckling och behov för att nå kunskapsmålen. Via Unikum kan du som vårdnadshavare även ta del av viktig information från skolan.

Unikum kräver inloggning och informationen om respektive elev är endast tillgänglig för behöriga lärare samt elevens vårdnadshavare.

Förskolan - digital dokumentation

Alla förskolor i Stenungsunds kommun arbetar kontinuerligt med dokumentation i Unikum. Unikum är förskolans informationskanal ut till vårdnadshavare samtidigt som det är ett verktyg att dokumentera utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet. Varje barns utveckling och lärande dokumenteras i Unikum där endast vårdnadshavaren har tillträde till sitt eget barns sida.

 

Frågor om e-tjänsten

Tommy Olsson
tommy.olsson@stenungsund.se
0303732701

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se