Grundskola - Ansökan om skolskjuts

LÄS MER
Anmälan om skolskjuts görs läsårsvis

För alla elever skall skriftlig anmälan om skolskjuts göras, dels inför skolstart, dels när förhållandena ändras, till exempel vid flytt eller byte av skola. Inför nästa läsår görs anmälan senast 1 april. Du kan anmäla direkt på hemsidan via länk nedan eller via blanketter. Det finns en anmälan för skolskjuts buss, och en anmälan för skolskjuts taxi (den sista görs alltid via blankett, ej digitalt). Gör er anmälan så fullständig som möjligt.

 

Förändrade skolskjutsregler för elever på högstadiet

Från och med terminstart i höst (2019) ändras avståndsreglerna för elever som går i årskurs 7 till 9. Från 3 kilometer till 5 kilometer.

Under kommunstyrelsens möte 2019-04-29 beslutade politikerna att ändra avståndsreglerna för årskurs 7 till 9. Elever i höstadiet måste alltså från och med läsåret 2019/2020 ha längre än 5 km till sin skola för att ha rätt till skolskjuts. (Det gäller från skolan som kommunen skulle placerat eleven vid).