Samarbetssamtal - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Familjerätten kan erbjuda samarbetssamtal där föräldrar tillsammans med samtalsledare, försöker komma överens i vårdnads, boende- och umgängesfrågor. Förutsättningar för samtalen är att båda föräldrarna vill medverka och att gemensamma barn är folkbokförda i Stenungsunds,  Orusts eller Tjörns kommun.

I samarbetssamtalen är det barnets bästa och barnets behov som är i fokus. För barnet har det stor betydelse om föräldrarna gemensamt kan komma fram till lösningar runt barnet istället för att frågorna ska avgöras i domstol. Hänsyn ska tas till barnets synpunkter och utveckling utifrån barnets ålder och mognad. Samtalsledarna arbetar under sekretess och samarbetssamtalen är kostnadsfria.

Ni kan använda vår digitala tjänst för att ansöka om samarbetssamtal. Ansökan måste undertecknas med e-legitimation av båda föräldrarna. Den förälder som startar ansökan signerar, därefter skickas ett mejl eller SMS till medsökande förälder att signera. När båda föräldrarna har signerat skickas ansökan till Familjerätten. 

Observera att du som har skyddade personuppgifter ska kontakta oss via telefon.

Stenungsunds och Orust kommuns logotyper

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa