LSS - begäran om insatser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Begäran kan du göra om det gäller dig själv, om du är ombud, god man, förvaltare eller vårdnadshavare.  Vid begäran är det den enskilde som ska styrka personkretstillhörighet och behov av stöd och hjälp.

 

 


 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eventuella bilagor som ska bifogas ansökan måste vara i PDF-format
  • Ansökan via denna e-tjänst kräver att man loggar in med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa