Miljö - Ansökan om strandskyddsdispens

LÄS MER

I de flesta fall är det kommunen som prövar en ansökan om strandskyddsdispens, men i vissa fall ska ansökan i stället skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som ligger inom statligt skyddade områden t.ex. naturvårdsområde, Natura 2000-område och biotopsskyddsområde.

Även ansökningar som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar är det Länsstyrelsen som har hand om. Om du är osäker på vilken myndighet du ska vända dig till kan du skicka in din ansökan via denna e-tjänst så hjälper kommunens handläggare dig rätt.