Nösnäsgymnasiet - Rese- och matersättning vid APL/Praktik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nösnäsgymnasiets policy gällande rese- och matersättning

Reseersättning

 • Det ska vara minst 6 km mellan folkbokföringsadress och APL-plats för att du som elev ska få busskort.
 • Om du inte fått skolbusskort av din hemkommun finns det busskort i form av 7-dagarskort att hämta ut hos Servicecenter.
 • För att du ska kunna hämta ut busskort hos Servicecenter krävs det att APL-ansvarig lärare lämnat in underlag för dig och din APL.
 • Om allmänna kommunikationer saknas, eller att tiden för allmänna färdmedel tar längre tid än två timmar per dag, kan milersättning erbjudas efter beslut av lärare.
 • För milersättning ska du fylla i tydliga och korrekta uppgifter i denna e-tjänst.
 • APL-ansvarig lärare intygar din närvaro.
 • Fyll i e-tjänsten inom tre månader från APL-tillfället för att milersättning ska beviljas.

 

Matersättning

 • Du som elev har rätt till matersättning under APL.
 • Om du går en lärlingsutbildning får du ingen matersättning, i stället får du ett högre CSN-bidrag.
 • För matersättning ska du fylla i tydliga och korrekta uppgifter i denna e-tjänst.
 • APL-ansvarig lärare intygar elevens närvaro.
 • Fyll i e-tjänsten inom tre månader från APL-tillfället för att matersättning ska beviljas.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa