God man/förvaltare - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Här kan du skicka in en intresseanmälan för uppdrag som god man eller förvaltare åt huvudman i Stenungsunds, Lilla Edet, Tjörn eller Orust Kommun.

Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annan orsak behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter och ta hand om sin egendom samt sin personliga omvårdnad har under vissa förutsättningar rätt att få en god man eller förvaltare som hjälper och företräder personen.

Vilket begrepp som används beror på vem den gode mannen eller förvaltaren företräder och i vilken omfattning. Den som får hjälp kallas för huvudman.

God man

God man är en frivillig insats. Den enskilde ska ge sitt samtycke till att få en god man som då får biträda huvudmannen, som ändå har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.

Förvaltare

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta hans eller hennes samtycke.

Är du anhörig eller närstående?

Du som vill bli god man för anhörig eller vän behöver inte göra en intresseanmälan här. Ditt önskemål om att bli god man lämnas då i samband med ansökan till tingsrätten om anordnande av god man/förvaltare.

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa