Bygg - Söka bygglov och andra åtgärder

LÄS MER

Här kan du söka bygglov och andra lov, samt förhandsbesked och andra anmälningspliktiga åtgärder.

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong eller uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller marklov
 • Förhandsbesked
 • Mur och plank

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
kommun@stenungsund.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID