Ansökan till särskilda boendeformer

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Då behovet av trygghet och säkerhet, trots omfattande insatser ifrån hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering inte kan uppnås i det enskilda hemmet kan särskilt boende beviljas. I regel handlar det om personer med mycket stort vård- och omsorgsbehov. Först då alla möjligheter att bo kvar i det egnahemmet är uttömda kan ansökan om särskilt boende erbjudas.

När den enskilde ansöker om särskilt boende i Stenungsunds kommun, kan den enskilde ha önskemål om var särskilt boende önskas, men det tillhör inte biståndsrätten att söka och beviljas ett visst boende. För ytterligare information, kontakta socialsekreterare via kommunens växel 0303-73 00 00. Socialsekreterare utreder ansökan, fattar beslut och delger beslutet till dig som ansöker. Du kan läsa mer om särskilda boendeformer på kommunens hemsida:

Boenden för äldre - Stenungsunds kommun

Frågor om e-tjänsten

Socialsekreterare Vård- och omsorg
0303-73 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa