Vuxenutbildningen - Anmälan till prövning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Prövning kan du göra från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller när du slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Därutöver måste skolan ha faktisk kompetens att genomföra prövningen på den kurs din anmälan avser. Prövning kan endast göras i kurser som erbjuds av Vuxenutbildningen i Stenungsund.

Prövningen omfattar hela innehållet i den aktuella kursen. I prövningen kan ingå skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter. Betyg sätts därefter direkt på provresultatet. Prövningar genomförs ofta i Göteborg hos utbildningsföretaget Hermods, som vi har avtal med. Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation.

Anmälan/kostnader

  • Det kostar 500 kr per kurs för att göra en prövning.
  • Du behöver inte betala avgiften om du prövar i en kurs som du tidigare fått F eller IG i. Du måste dock bifoga en kopia på det betyget.
  • Du betalar för prövningen samtidigt som du anmäler dig. Vi behandlar inte din anmälan förrän pengarna har kommit in!
  • Betalningen gör du till bankgiro 430-7203 och märk din inbetalning: Prövning Vux
  • Blir du sjuk eller får förhinder kan du flytta fram prövningstillfället en gång (till nästa prövningsperiod). Blir du sjuk eller får förhinder även nästa gång är avgiften förbrukad.
  • När du väl har betalat in avgiften betalar vi inte tillbaka några pengar.
  • Du kan anmäla dig till max två prövningar per prövningsperiod.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa