Avfall - Anmälan om förpackningsinsamling för Samlokaliserade verksamheter

LÄS MER

Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt förpackningsavfall?
Då ska du anmäla detta (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostanden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen redovisar till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning. Som verksamhetsutövare kan du dock välja att köpa in tjänsten från en privat entreprenör.

Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

Önskar verksamheten dela avfallsbehållare för förpackningsavfall, måste du ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet innan du anmäler en samlokaliserad verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa