Kultur - Ansökan om bidrag till kulturarrangemang

LÄS MER

Bidrag till kulturarrangemang

Här kan du ansöka om stöd för att genomföra ett kulturarrangemang. 

 

Beslut om bidragsregler är fattade vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, och kan läsas i sin helhet här:

Bidrag till föreningar inom kultursektorn

 

Bestämmelser:

Bidrag ges i första hand till kulturföreningar för arrangemang med t.ex. dans, musik, utställning, film, föreläsningar eller kulturell pedagogisk verksamhet.

  • Arrangemanget skall vara offentligt
  • Ansökan om bidrag skall inkomma senast 4 veckor innan arrangemanget 
  • Arrangemanget ska äga rum i kommunen.
  • För offentligt inträdesbelagt arrangemang beviljas en underskottsgaranti. För ett arrangemang utan inträde beviljas en underskottsgaranti på max 2000kr.
  • Den ekonomiska kalkylen måste vara realistisk, beräknade utgifter och inkomster ska specificeras i ansökan.
  • Allmänheten ska informeras om arrangemanget i god tid,  t.ex. genom affischer, annonser eller annan marknadsföring.
  • I marknadsföringen skall det framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Kulturenheten i Stenungsunds kommun.
  • Om ni söker bidrag från annat håll skall det redovisas i ansökan.
  • Även föreningar som inte är registrerade hos Kulturenheten kan söka bidrag till kulturarrangemang.  Bedömningen om bidrag görs med hänsyn till kvarstående disponibla medel och kulturarrangemangets art.
  • Kultur beslutar med vilken procentsats studieförbundens arrangemangsunderskott skall täckas.

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du följa din ansökan på Mina Sidor och lättare återkoppla till din handläggare om ansökan behöver kompletteras.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa