Barn o ungdomsförening - Ansök om registrering (LOK-stöd och subventionerad taxa ht 2024-vt 2025)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Få hjälp med din ansökan om registrering (bidragsberättigande), Anläggningsstöd, särskild föreningsinsats eller ansökan om säsongsbokning (abonnemang) i idrottshallarna.

"Sista minuten hjälpstuga"

Fredag 26 april kl 11.30-16.00 - Fyll i så mycket du kan av ansökningarna och ta med eventuella frågor.

17 april kl. 15-18
18 april kl. 9-12

Meddela gärna att du kommer till forening@stenungsund.se
Passar ingen av tiderna kan annan tid bokas i mån av tid under v.16

Målgrupp för registrering

Idrottsföreningar och övriga barn och ungdomsföreningar som vill kunna ansöka om bidrag eller subventionerad taxa vid bokning av idrottshallar.

Sista ansökningsdatum

Årligen 30 april. Därefter komplettering till 25 augusti.

Om registrering (bidragsberättigande) och LOK-stöd för barn och ungdomsförening

En bidragsberättigad förening är en förening som har visat att den uppfyller allmänna bestämmelser för föreningsbidrag.

När föreningen är godkänd kan den ansöka om bland annat kommunalt lokalt aktivitetsstöd, anläggningsstöd, lönebidrag och bidrag för särskilda föreningsinsatser. 

I formuläret anger du om föreningen har för avsikt att ansöka om LOK-stöd (även Kommunfil ska skapas via Riksidrottsförbundets digitala system Idrott Online). Förening som ej är ansluten till RF ska kontakta föreningsutvecklare för mer information om redovisning av närvarostatistik.

Förening som har beviljats bidrag ska förvara räkenskaper, revisionshandlingar och medlemsmatriklar minst 10 år efter verksamhetsårets utgång. Kultur och Fritid har rätt att årligen, slumpvis, välja några föreningar för kontroll av dessa handlingar.

 • Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-20 år
 • Majoriteten av medlemmarna ska vara skrivna i Stenungsunds kommun.
 • Föreningen ska ha en demokratiskt vald styrelse och en vald revisor som kontrollerar verksamheten.
 • Medlem ska ha möjligheter att påverka beslut rörande föreningens verksamhet och inriktning i enlighet med föreningens stadgar.

Fullständiga villkor för föreningsbidrag i Stenungsunds kommun

Att förbereda inför ansökan

Föreningen ska:

 • Ha verksamhet i Stenungsunds kommun. - Det kan visas via ansökan av LOK-stöd, beskrivning i verksamhetsberättelse eller föreningsbesök.
 • Ha en medlemsmatrikel - Medlemsstatistik ska redovisas i ansökan fördelat på kön, ålder och boende i Stenungsunds kommun.
 • Ha genomfört revision och årsmöte för år 2023 i enlighet med föreningens stadgar. - Årsmötesprotokoll, resultatrapport, balansräkning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och budget ska bifogas i ansökan.
 • Ha uppdaterat föreningens profil i e-serve (offentliga föreningsregistret) - Kompletta kontaktuppgifter till kontaktperson och styrelse samt aktuella stadgar ska uppdateras.
 • Verka för en drog- och dopingfri verksamhet och miljö.
 • Verka för att årligen utbilda ledarna utifrån behov och intresse.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Bank-ID
 • Årsmöteshandlingar
 • Medlemsstatistik fördelad på kön och ålder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa