Mitt försörjningsstöd - Ansökan om fortsatt försörjningsstöd

LÄS MER

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning. Stödet ska täcka det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende.

Försörjningsstöd är ett villkorat bidrag

Försörjningsstöd är ett villkorat bidrag och prövas individuellt. När du ansöker  första gången måste du komma på ett personlig besök. Uppgifter om bland annat om dina inkomster, utgifter och tillgångar lämnas till oss för handläggning. Uppgifterna är sekretessbelagda och dokumenteras. Personalen hos oss har tystnadsplikt.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
kommun@stenungsund.se
0303-730000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Digital inskrivning hos din handläggare