Avfall - Ansökan om eldningstillstånd - Offentlig tillställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill elda trädgårdsavfall i samband med en offentlig tillställning, till exempel under ett valborgsfirande, behöver du även ansöka om dispens från från förbudet att elda trädgårdsavfall. Det är Tekniska myndighetsnämnden som beslutar om tillståndet.

Din anmälan måste inkomma en vecka innan för att den ska hinna handläggas.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa