Vuxenutbildningen - Begäran om betygsutdrag

LÄS MER

Vill du ha ett betyg utskrivet, analogt eller digitalt, fyll i uppgifterna nedan.

Om du loggar in i E-tjänsten ges möjligheten att få betyget digitalt som en PDF bifogad i ärendet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa