Kontakta kommunen

LÄS MER

Här kan du skicka in frågor, lämna en synpunkt eller göra en felanmälan till Stenungsunds kommun. Om du har flera ärenden, skicka in dem en och en till oss. Det gör att vi kan hantera dina frågor snabbare.

Ärenden som skickas till Stenungsunds kommun blir som regel allmän handling. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut innehållet i ditt meddelande på förfrågan från till exempel allmänhet och massmedia, så länge det inte innehåller några uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Klagomål skola/utbildning

Om du vill lämna klagomål eller synpunkt som gäller skola/utbildning så använd länken nedan:

Till Utbildning - Klagomål och synpunkter

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa