Nösnäsgymnasiet - Avtal för lån av dator samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lån av dator under studietiden

Nösnäsgymnasiet erbjuder sina elever att under sin studietid låna en digital enhet. 

Syftet med lånet av digital enhet är att ge elever mer likvärdiga möjligheter till förändrade arbetsformer och möjligheter att utveckla en konkurrenskraftig digital kompetens inför framtida studier och arbetsliv.  

För att enskild elev ska få kvittera ut en dator som kan brukas även hemma krävs att elev och vårdnadshavare för omyndig elev har läst igenom och ansvarar för att följa de regler som gäller för lånet.

Genom att signera i e-tjänsten förbinder du dig att följa villkoren i avtalet. 

Avtalet gäller till dess att enheten återlämnats

Avtalet gäller till dess att datorn återlämnats.  Avslutade låneavtal gallras efter 60 dagar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa